17 czerwca 2019

Niniejszym poświadczam, iż firma Language Success wykonała dla Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” usługę tłumaczenia z języka angielskiego na język polski pozycji książkowej z zakresu historii sztuki i kultury. Language Success we wszystkich swoich działaniach przy realizacji tłumaczenia wykazała się rzetelnością, sumiennością i profesjonalizmem.