14 czerwca 2019

Do szkoły od kilku lat uczęszcza mój syn na zajęcia z języka angielskiego, ale szkoła prowadzi również naukę w innych językach. Syn jest bardzo zadowolony z przyjaznej i miłej atmosfery, która panuje w czasie prowadzonych zajęć. Z lekcji na lekcję przełamuje barierę porozumiewania się […] oraz wzbogaca słownictwo. Lekcje prowadzone są w taki sposób, że syn niemal po każdych zajęciach, bogatszy o nową wiedzę, lepiej rozumie ten język i, pozytywnie “zarażony”, chętnie podejmuje wysiłek do dalszej aktywnej pracy.