Cennik

Start | Cennik

Cennik na rok 2023/24

KIDS 3-4 LATKI

32 x 30 min(1/tydz.) 10 rat po 95 zł

64 x 30 min(2/tydz.) 10 rat po 180 zł

KIDS 5-6 LATKI

32 x 45 min(1/tydz.) – 10 rat po 120 zł

64 x 45 min(2/tydz.) – 10 rat po 230 zł

JUNIORS, TEENS 7-18 LAT

32 x 60 min(1/tydz.) – 10 rat po 140 zł

64 x 60 min(2/tydz.) – 10 rat po 270 zł

32 x 90 min(1/ tydz.) – 10 rat po 208 zł

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I MATURALNEGO

32 x 90 min – 8 rat po 320 zł

* zajęcia prowadzone pod kierunkiem egzaminatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

ADULTS (DOROŚLI)

32 x 60 min(1/tydz.) – 10 rat po 150 zł

64 x 60 min(2/tydz.) – 10 rat po 285 zł

32 x 90 min(1/tydz.) – 10 rat po 215 zł

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

(POLSKI LEKTOR)

32 x 60 min (1/tydz.) – 10 rat po 385 zł

64 x 60 min (2/tydz.) – 10 rat po 735 zł

Happy hours od 8.00 do 14.00 – cena 1 lekcji 110 zł

Zajęcia w parze – cena 1 lekcji 140 zł (70 zł/os.)

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

(NATIVE SPEAKER)

32 x 60 min (1/tydz.) – 10 rat po 450 zł

64 x 60 min (2/tydz.) – 10 rat po 865 zł

Happy hours od 8.00 do 14.00 – cena 1 lekcji 130 zł

Zajęcia w parze – cena 1 lekcji 160 zł (80 zł/osobę)

OFERTA DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH USTALANA JEST INDYWIDUALNIE
SP 30, SP 32, SP 90

Zajęcia odbywają się na terenie szkół.
Kameralne grupy 4 osoby oraz od 5 do 7 osób.
Terminy zajęć układane są pod plan dzieci.
Uczniowie kl. I-III uczestniczący w kursie Ls są odbierani ze świetlicy przed zajęciami i odprowadzane po zajęciach.
Starsze dzieci same przychodzą na zajęcia.
Ceny dla podanych szkół ustalane są odrębnie.

ZASADY PŁATNOŚCI

W cenę kursu wliczone są:

 • test i rozmowa poziomująca
 • teczka ucznia: karta ucznia (dotyczy dzieci i młodzieży), harmonogram zajęć
 • karta postępów w nauce (dotyczy dzieci i młodzieży)
 • dostęp do autorskich materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych (oprócz podręcznika, płatnego oddzielnie)
 • certyfikat ukończenia kursu
 • system wewnętrznego logowania się na stronę www.ls-szkola.pl z dostępem do e-dziennika, dzięki któremu w każdej chwili zyskasz informacje o kursach, obecnościach, postępach w nauce i dodatkowych materiałach

Dodatkowo każdy kursant ma możliwość zakupu u nas zestawu kursanta lub podręcznika z rabatem od 5 do 15%.

Rabaty

Udzielamy rabatu w wysokości 5% dla drugiej i każdej następnej osoby z rodziny. Rabat przysługuje osobom, które biorą udział od początku do końca trwania kursu i opłacają w terminie raty kursu.

Szczegóły płatności

 1. Opłaty miesięczne prosimy regulować najpóźniej do dnia 10 każdego miesiąca roku szkolnego (wyjątek stanowi rata za wrzesień płatna do 20 dnia miesiąca).
 2. Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy 97 1090 2398 0000 0001 3299 2111 Santander. W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska kursanta oraz miesiąca kursu, za który uiszczana jest opłata.
 3. Umowa z kursantem jest podpisywana na cały rok szkolny, tj. 10 miesięcy. Cena za kurs podana jest w równych ratach miesięcznych i stanowi opłatę za określoną liczbę zajęć. Kwota miesięczna jest wyliczana poprzez pomnożenie wysokości stawki za lekcję przez liczbę wszystkich zajęć w całym roku szkolnym (bez dni wolnych od zajęć: świąt, ferii oraz pozostałych dni wolnych od zajęć), a następnie podzielenie tej kwoty przez liczbę miesięcy w roku szkolnym. W ten sposób wysokość raty miesięcznej jest stała bez względu na liczbę faktycznie wypadających w danym miesiącu zajęć. Umożliwia to zlecenie stałych przelewów i kontrolę miesięcznych wydatków.
 4. Nieobecność kursanta (dotyczy grup i par) na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia raty lub zwolnienia z opłaty miesięcznej.
 5. W wyjątkowych przypadkach (hospitalizacja, leczenie szpitalne odpowiednio udokumentowane) uzasadnionych szczególnymi okolicznościami możliwe jest, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, zwolnienie kursanta z opłaty miesięcznej lub zmniejszenie raty za kurs.
 6. W przypadku osób zapisujących się na kurs w trakcie trwania roku szkolnego cena kursu ustalana jest na podstawie liczby godzin zaplanowanych do końca kursu.